Systeemdenken in de praktijk

Een organisatie kan op allerlei manieren vastlopen: een managementteam wat niet goed functioneert, een slechte samenwerking tussen lijn en staf of een fusie waarbij de organisaties elkaar niet kunnen vinden. Dit leidt tot misverstanden, spanningen en conflicten; de organisatie wordt stuurloos. Verandering is noodzakelijk en systeemdenken biedt uitkomst.

Als er in samenwerking spanningen of conflicten zijn richt de aandacht zich vaak snel op de schuldvraag; ‘Bij wie zit de fout?’. Systeemdenken verlegt deze focus op schuld, naar aandacht voor relaties tussen mensen en hun onderlinge interactiepatronen. Patronen die samenwerking of organisatieverandering in de weg staan, worden zichtbaar gemaakt. Door dit nieuwe zicht, nemen spanningen af en worden conflicten opgelost. Er ontstaat ruimte voor de opbouw van een bloeiende organisatie.

Kennisboek Systeemdenken in de praktijk

Kennisboek Systeemdenken in de praktijk

Met behulp van de circulaire vraagstelling kunnen problemen in een relationele context worden geplaatst en wordt zichtbaar welke patronen in de samenwerking disfunctioneel zijn. Ze creëren nieuw uitzicht, nieuw begrip en dus ook nieuwe oplossingsmogelijkheden.

De volgende film waarin de techniek constructieve roddel wordt gedemonstreerd (vier minuten) is een voorbeeld van de systemische benadering bij een veelvoorkomend samenwerkingsprobleem in een managementteam.

Trailer van de dvd ‘Constructieve roddel’ onderdeel van het boek ‘Systeemdenken in de praktijk’

Voor meer informatie over deze effectieve systeemtheoretische principes en interventies vindt u in het boek Systeemdenken in de praktijk, de kunst van het verbinden. Hierin kunt u op verschillende niveaus en manieren kennis maken met deze effectieve systeemtheoretische principes en interventies.

www.systeemdenkenindepraktijk.nl