Inhoudsopgave

Voorwoord Spitsuur! Bestel nu

Voorwoord 6

1 Spitsmanagement → anders sturen 11
Hoe kun je omgaan met een wereld die fors is veranderd en waarin het functioneren van organisaties sterk door hun omgeving wordt aangestuurd?
► De buitenwereld bepaalt 14
► Drie generaties in leiderschap 15
► Anders sturen 19

2 Reisplanner → richting en route bepalen 23
Hoe kun je ordening aanbrengen in je strategische ambities en zicht krijgen op wat er nodig is om die ambities te kunnen realiseren?
► Waar ligt je ambitie? 24
► De ontwikkelingsroute 26
► Groeien en krimpen 28

3 Schakelen → grip op je eigen stijl 33
Hoe krijg je inzicht in je eigen manier van kijken en handelen, en de kracht en beperkingen daarvan in de hedendaagse turbulentie?
► Je eigen blikveld 34
► Matching en mismatching 36
► Adaptief handelen 38

4 Samenspel → samen sterker 43
Hoe zorg je voor een breder blikveld, meerdere perspectieven en een combinatie van kennis en kwaliteiten, die effectief met elkaar samenwerkt?
► De leidende coalitie 44
► Diversiteit en eenheid 46
► Evenwicht: het verbinden van tegenstellingen 50
5 Aan de slag 55
Tips en ideeën voor in de praktijk 58
► Spitsmanagement → anders sturen 58
► Reisplanner → richting en route bepalen 61
► Schakelen → grip op je eigen stijl 65
► Samenspel → samen sterker 68
Over de auteur 75
Bronnen 76
www.spitsuur.com 77
Aanbevolen literatuur 78