Voorwoord

Inhoudsopgave Spitsuur! Bestel nu

Het zijn spannende tijden. Er doen zich voor organisaties ingewikkelde problemen voor, maar ook legio nieuwe kansen. Veel ontwikkelingen tegelijkertijd. Scherp kijken en snel reageren is het devies.
Vandaar de titel van dit boekje, ‘Spitsuur’.
Wat zien wij op managementniveau?
De snelheid en complexiteit van ontwikkelingen nemen toe en je handelingsvrijheid neemt af.
De buitenwereld komt steeds meer naar binnen. Wat kan je zoal overkomen?
► Je strategie is binnen een jaar weer verouderd, nieuwe producten slaan niet aan.
► Plotseling verschijnen er nieuwe concurrenten, waar je nooit aan gedacht hebt.
► Je hebt net opnieuw georganiseerd en moet alweer reorganiseren.
► Je bank is geen businesspartner meer, maar je grootste vijand geworden.
► Je moet groeien en krimpen tegelijkertijd.
► De buitenwereld is eerder op de hoogte van incidenten dan jijzelf.
Managementopgaven worden ingewikkelder en meervoudiger. Je kunt niet meer handelen alsof je de macht en wijsheid in pacht hebt, je moet ‘trefzeker meebewegen’. Snappen wat er om je heen gebeurt, zorgen voor breedte en executiekracht om je heen, je teams scherp, fris en vitaal houden.

Dr. Freek Peters

Dr. Freek Peters

Dit boekje is geschreven voor al diegenen in de praktijk bezig zijn met het sturen en organiseren in organisaties. Als herkenningspunt, hulpmiddel en inspiratiebron. De inhoud is mede gebaseerd op mijn dissertatie uit 2011, maar de vorm is anders. Mijn ambitie is dat het u aanspreekt, herkenbaar is, nuttige inzichten geeft en de lezer een paar oplossingen biedt waar je in de praktijk wat mee kan.
Het boekje zelf is compact gehouden. Inhoudelijke en wetenschappelijke achtergronden, en instrumenten voor analyse en verdieping vindt u op de website www.spitsuur.com
Mijn dank aan allen die hebben meegedacht en meegelezen.
Ik wens u veel leesplezier!

Freek Peters