II. Groeifase

Tijdens fase II krijgt focus op de markt en resultaten meer prioriteit. Er wordt gericht doorontwikkeld en de strategische opgave is om beheerst te groeien. De organisatie kiest een specifieke richting en stelt zich daarbij harde, concrete doelen. Groei ligt niet noodzakelijk in de omzet of omvang maar kan ook liggen in invloed, expertise of marktpositie. De leiding is nu meerhoofdig, de organisatie- en werkstructuren zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en vastgelegd. Communicatie en besluitvorming zijn interactief maar er bestaat een duidelijke eindverantwoordelijkheid. Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door een slimme, alerte handelwijze. Men kent de markt en de eigen strategische ambities goed en speelt daar snel, scherp en flexibel op in. De groeiende organisatie loopt echter wel het risico om door te schieten in een overrationalisatie en arrogantie, dit ten koste van de oorspronkelijke geestdrift en gedrevenheid waarmee het bedrijf de plek veroverde die het nu heeft.

 

Klik voor de beschrijving van de algemene karakteristieken van de andere fasen:

I. Pioniersfase        Pioniersfase
III. Beheerfase        Beheerfase
IV. Beschermfase  beschermfase

Spitsuur vitaliteitsmodel

Spitsuur vitaliteitsmodel