III. Beheerfase

III. Beheerfase

Tijdens fase III ligt de nadruk op continuering van de behaalde resultaten en beheersing van de risico’s. De aandacht komt te liggen op verbetering en controle van de bestaande situatie met een grotere rol voor beheersaspecten, waardoor de externe focus op de klant en markt naar de achtergrond verschuift. Na tijden van wilde groei en beheerste doorontwikkeling is de organisatie nu voornamelijk gericht op voortbestaan. Karakteristiek in het bedrijfsklimaat is in deze fase de voorkeur voor het zoeken naar veiligheid en verantwoord handelen. Interactie en besluitvorming krijgen een stroperig en procedureel karakter. Beslissingen worden pas genomen na gedegen onderzoek, uitvoerig overleg, zorgvuldige afweging en geformaliseerde raadpleging. Het grootste risico voor de beheersende organisatie ligt in het verliezen van contact met de markt en groeiende verstarring en inflexibiliteit.

Tijdens fase II krijgt focus op de markt en resultaten meer prioriteit. Er wordt gericht doorontwikkeld en de strategische opgave is om beheerst te groeien. De organisatie kiest een specifieke richting en stelt zich daarbij harde, concrete doelen. Groei ligt niet noodzakelijk in de omzet of omvang maar kan ook liggen in invloed, expertise of marktpositie. De leiding is nu meerhoofdig, de organisatie- en werkstructuren zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en vastgelegd. Communicatie en besluitvorming zijn interactief maar er bestaat een duidelijke eindverantwoordelijkheid. Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door een slimme, alerte handelwijze. Men kent de markt en de eigen strategische ambities goed en speelt daar snel, scherp en flexibel op in. De groeiende organisatie loopt echter wel het risico om door te schieten in een overrationalisatie en arrogantie, dit ten koste van de oorspronkelijke geestdrift en gedrevenheid waarmee het bedrijf de plek veroverde die het nu heeft.

 

Klik voor de beschrijving van de algemene karakteristieken van de andere fasen:

I. Pioniersfase         Pioniersfase
II. Groeifase              Groeifase
IV. Beschermfase   Beschermfase

Spitsuur vitaliteitsmodel

Spitsuur vitaliteitsmodel