IV. Beschermfase

IV. Beschermfase

Tijdens fase IV probeert de organisatie de verworvenheden uit het verleden vast te houden. Tegenvallers en teruglopende resultaten worden gebagatelliseerd en de leiding verklaart ze door te wijzen op tijdelijke, externe factoren. Kritische klanten worden ervaren als lastige factoren die het bedrijfsproces verstoren. Het bedrijfsklimaat wordt defensief, kantoorpolitiek speelt een grote rol in het dagelijks handelen. Iedereen zoekt bescherming en de leiding neemt maatregelen om haar eigen positie te behouden. Innovaties en veranderingen komen misschien nog wel voor, maar hebben bij nadere bestudering slechts een cosmetisch karakter; ze leiden nog maar zelden tot succesvol resultaat. Hoewel de organisatie in feite al dicht bij haar einde staat, probeert de leiding er nog zo goed mogelijk uit te komen. Grootste risico is de ontmaskering en een confrontatie met de genadeloze werkelijkheid, met vervolgens misschien wel het feitelijke einde van de organisatie.

 

Klik voor de beschrijving van de algemene karakteristieken van de andere fasen:

I. Pioniersfase    Pioniersfase
II. Groeifase        Groeifase
III. Beheerfase   Beheerfase

Spitsuur vitaliteitsmodel

Spitsuur vitaliteitsmodel