I. Pioniersfase

De vier fasen van het Vitaliteitsmodel

I. Pioniersfase

Een organisatie bevindt zich in fase I zolang de verbinding met de klant en de omgeving alle prioriteit heeft. In deze fase is men er onder leiding van een pionier volledig op gericht een niche in de markt te veroveren en daarvoor wordt zeer energiek en gedreven geopereerd. Er is sprake van expansiedrift: een overvloed aan energie en relatief wilde, ongecontroleerde groei. Er zijn weinig regels of structuren, maar er is wel een enorme inzet en betrokkenheid van de – veelal jonge – medewerkers om de zaak van de grond te krijgen. Besprekingen worden ad hoc gevoerd, tussen de bedrijven door, besluiten worden snel genomen en de organisatie is in haar denken en handelen buitengewoon extern georiënteerd. De besturingsstructuur is simpel en de stijl van leidinggeven directief. Het bedrijfsklimaat wordt gekenmerkt door sterke betrokkenheid en een felle en directe stijl van interacteren tussen alle niveaus. Deze pionierende organisatie loopt echter wel het risico de greep te verliezen op haar groei en ten onder te gaan aan overexpansie.

Klik voor de beschrijving van de algemene karakteristieken van de overige fasen:

II. Groeifase            Groeifase
III. Beheerfase        Beheerfase
IV. Beschermfase  Beschermfase

Spitsuur vitaliteitsmodel

Spitsuur vitaliteitsmodel