Vragenlijst organisatievitaliteit

Voor een grootschaliger inhoudelijke analyse is de vragenlijst Organisatievitaliteit samengesteld (bijlage II). Deze lijst kan door een grotere groep deelnemers worden ingevuld, waarna de scoring achteraf kan plaatsvinden. De lijst bestaat uit 18 vragen, onderverdeeld in drie thema’s:

  1. strategie en marktbenadering

  2. structuur en sturing

  3. mentaliteit en werkhouding.

Het gaat ook hier om het verzamelen van menselijke waarnemingen en opinies, niet om harde, objectieve waarheden. Kijk bij de verwerking van de vragenlijsten goed naar de patronen in de antwoorden: in welke fase wordt uw organisatie/afdeling door betrokkenen geplaatst, hoe wordt het organisatieklimaat ervaren, hoe gelijkluidend of verschillend zijn de meningen, is een bepaald patroon zichtbaar tussen de drie thema’s? Verzamel alle ingevulde vragenlijsten en scoor de antwoorden in het formulier dat achter de vragenlijst in de bijlage staat.

 

Klik hier voor de vragenlijst organisatievitaliteit