Scan Leiderschapsstijlvoorkeur

Publieksversie: Freek Peters & Ineke Strijp, Leiderschap in Evenwicht (2011) , Academic Service  ISBN 9789052618722

Onderstaand ziet u 8 blokken van vier uitspraken, die meer of minder van toepassing kunnen zijn op uw leiderschapsstijl.

Zet die uitspraken per blok onderling in volgorde, naar gelang uw persoonlijke voorkeur in het leiderschap. Plaats het  cijfer 4  voor de uitspraak met uw hoogste voorkeur, de cijfers 3 en 2 voor de daarop volgende uitspraken, het cijfer 1 voor de laagste score.

Ik kan mij vooral richten op

a) structurering en concrete output

b) de markt en op het netwerk

c) de resultaten en het rendement

d) samenwerking en menselijke relaties

 

Mijn persoonlijke benadering is

a) geduldig en met gevoel

b) analytisch en objectief

c) gedreven en doelgericht

d) positief en enthousiast

 

3  Ik word niet gehinderd door

a) tradities, gewoonten en gevoeligheden

b) revolutionaire ambities en targets

c) regels, routine en praktische details

d) menselijke factoren en dynamieken

 

4  Ik kan vooral

a) met allerlei mensen contact leggen, hen inspireren en meekrijgen

b) zaken verbeteren, structuur brengen en processen borgen

c) zorgen dat de zaken op orde zijn en in een goede staat blijven

d) de lat hoog leggen, besluiten nemen en scoren

 

5   Ik hecht aan

a) een onafhankelijke, logische analyse en aan duidelijkheid in normen en doelstellingen

b) teamspirit, beweging en de energie om samen nieuwe ideeën neer te zetten

c) goede persoonlijke relaties en harmonie waardoor ieder tot zijn recht kan komen

d) ambitie, mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en er voor gaan

 

6  Ik kan zorgen voor

a) motivatie, een positieve sfeer en verbinding tussen buiten- en binnenwereld

b) structuur,  systematiek en oog voor de details

c) focus, drive en de slagvaardigheid om prestaties mogelijk te maken

d) kalmte, begrip en oog voor de persoon

 

7  De essentie van leiding is voor mij

a) begeleiden van mensen in het ontwikkelen van hun vermogens

b) inspireren van mensen naar een innoverende dynamiek

c) overzien van de juiste stappen om tot de gestelde doelen te komen

d) het voortouw nemen en vastberaden sturen op resultaat

 

8  Ik houd niet van

a) onverwachte en ondoordachte ad hoc acties

b) gezeur, getalm en gemillimeter

c) pietluttigheid of bureaucratische structuren

d) harde confrontaties of botte ingrepen

 

Vul nu de scoresheet in.

Scoresheet